MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

  KADROMUZ

Adı Soyadı                          Unvanı                             BD/Sicil/No        

 

Selçuk TUNÇ                      Sorumlu Denetçi              BD/2013/02902             YMM

 

Mehmet Selim GÖZEN       Sorumlu Denetçi              BD/2013/03412             YMM

 

Ayhan ONAN                      Sorumlu Denetçi              BD/2013/02472             YMM

 

Atilla AKÇAY                       Denetçi                            BD/2016/14282             SMMM

 

Hüseyin DENİZ                   Denetçi                            BD/2014/06382             SMMM

 

Mehmet Akif GÜVENEN     Denetçi                            BD/2014/08427             SMMM

 

Nevzat ALADAĞ                 Denetçi                                        BD/2017/15637             SMMM

 

İsmail REYHANLIOĞLU     Denetçi                            BD/2013/04096             SMMM

 

Mehmet Halit UZAK            Denetçi                            BD/2017/15787             SMMM